Problémy s močením

Na posúdenie závažnosti príznakov dolných močových ciest sa používa dotazník IPSS (Medzinárodné skóre prostatických symptómov). Jedná sa o 8-bodový dotazník, ktorý má sedem otázok súvisiacich s vyprázdňovaním močového mechúra a jednu otázku o kvalite života. Ku každej otázke je priradený určitý počet bodov a celkové skóre vyjadruje stupeň závažnosti ochorenia. Odpoveď na otázku týkajúcu sa kvality života naviac poskytuje lekárovi informáciu o tom, nakoľko závažné sú ťažkosti, ktoré pacient popisuje a nakoľko narúšajú jeho pracovný, rodinný a spoločenský život. Skóre od 0 do 7 môže predstavovať mierne príznaky, od 8 do 19  stredné a 20 – 35  závažné príznaky. Získané skóre má orientačný charakter. O interpretáciu výsledkov je potrebné požiadať lekára, ktorý by mal urobiť rozhodnutie ohľadom liečby.

Ak chcete vyplniť tabuľku, označte číslo v príslušnom stĺpci, ktoré zodpovedá odpovedi na konkrétnu otázku, napr. Ako často ste za posledný mesiac po močení zažili pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra? Ak vaša odpoveď znie: Takmer vždy, mali by ste označiť číslo 5 v rovnakom riadku ako otázka. Rovnakým spôsobom označte čísla zodpovedajúce odpovediam na ďalšie otázky. Skóre získané zo všetkých vašich odpovedí bude sčítané a zobrazené v stĺpci v dolnej časti  tabuľky.

Hodnotenie stupňa závažnosti príznakov (kliknite pre vyplnenie tabuľky)

Pre každú otázku označte iba jednu odpoveď

Dotazník pre Vás

Nikdy

Približne jedenkrát z piatich močení

Približne jedenkrát z troch močení

Približne pri každom druhom močení

Približne pri dvoch z troch močení

Takmer vždy

Vaše skóre

1. Ako často ste za posledný mesiac mali po vymočení pocit nevyprázdneného mechúra?

0 1 2 3 4 5 0

2. Ako často ste za posledný mesiac mali nutkanie znovu močiť skôr ako dve hodiny po vymočení?

0 1 2 3 4 5 0

3. Ako často ste za posledný mesiac močili prerušovane (prúd moču sa zastavil a znovu obnovil)?

0 1 2 3 4 5 0

4. Ako často ste za posledný mesiac pocítili urgentnú potrebu močiť a mali ste problém moč udržať?

0 1 2 3 4 5 0

5. Ako často ste mali za posledný mesiac slabý prúd moču?

0 1 2 3 4 5 0

6. Ako často ste sa za posledný mesiac museli nútiť alebo tlačiť, aby ste začali močiť?

0 1 2 3 4 5 0

nikdy

jedenkrát

dvakrát

trikrát

štyrikrát

päť alebo viackrát

7. Koľko krát ste za posledný mesiac v priemere museli v noci vstať, aby ste sa išli vymočiť?

0 1 2 3 4 5 0
Výsledné IPSS skóre =

Vyhodnotenie výsledného IPSS skóre:

  1. „bez príznakov“ (0 bodov),
  2. „počiatočné príznaky“ (1-7 bodov),
  3. „mierne príznaky“ (8-19 bodov),
  4. „rozvinuté príznaky“ (20 – 35 bodov).

Medzi obmedzenia dotazníku patrí nedostatočné posúdenie inkontinencie (únik moču), príznaky po močení a ťažkosti spôsobené každým jednotlivým príznakom. O interpretáciu výsledkov je preto potrebné požiadať lekára alebo lekárnika, ktorý by mal urobiť rozhodnutie ohľadom liečby.

Kde kúpiť

Prostamol uno je tradičný rastlinný liek na liečbu ťažkostí s močením (rastlinné urologikum), ktorý obsahuje extrakt plodu serenoy plazivej. Tento liek je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

PROSTAMOL UNO: Jedna kapsula obsahuje 320 mg polotuhého extraktu plodu serenoy plazivej (Sabalis serrulatae fructus extractum) (9-11:1). Prostamol uno sa používa na zmiernenie príznakov dolných močových ciest súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty (nezhubným zväčšením prostaty), ak lekár vylúčil iné závažné príčiny ťažkostí. Pri benígnom (nezhubnom) zväčšení prostaty môžu vzniknúť nasledujúce príznaky: nutnosť častejšieho močenia najmä v noci, slabý alebo prerušovaný prúd moču, odkvapkávanie moču, pocit neúplne vyprázdneného močového mechúra, bolesť pri močení a poruchy sexuálnych funkcií. 

Držitel rozhodnutí o registrácii: Berlin Chemie AG, Nemecko