Všetky obchodné značky použité na tejto webovej stránke sú registrované ochranné známky a môžu byť použité iba po získaní písomného súhlasu spoločnosti BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Distributon Slovakia s.r.o.

Všetky lieky uvedené na tejto webovej stránke majú právoplatné rozhodnutie o registrácii vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, SR. Žiadne informácie uverejnené na tejto webovej stránke nie sú ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

Akékoľvek použitie alebo podávanie liekov uvedených na tejto webovej stránke je možné len po predchádzajúcej konzultácii s lekárom alebo lekárnikom a po oboznámení sa s písomnou informáciou pre používateľa, ktorá je súčasťou balenia.

Kde kúpiť

Prostamol uno je tradičný rastlinný liek na liečbu ťažkostí s močením (rastlinné urologikum), ktorý obsahuje extrakt plodu serenoy plazivej. Tento liek je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

PROSTAMOL UNO: Jedna kapsula obsahuje 320 mg polotuhého extraktu plodu serenoy plazivej (Sabalis serrulatae fructus extractum) (9-11:1). Prostamol uno sa používa na zmiernenie príznakov dolných močových ciest súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty (nezhubným zväčšením prostaty), ak lekár vylúčil iné závažné príčiny ťažkostí. Pri benígnom (nezhubnom) zväčšení prostaty môžu vzniknúť nasledujúce príznaky: nutnosť častejšieho močenia najmä v noci, slabý alebo prerušovaný prúd moču, odkvapkávanie moču, pocit neúplne vyprázdneného močového mechúra, bolesť pri močení a poruchy sexuálnych funkcií. 

Držitel rozhodnutí o registrácii: Berlin Chemie AG, Nemecko